کف ساز (MIBC)

کف سازها در فرآیند فلوتاسیون به همراه کلکتورها در حذف عامل مزاحم از کانی هدف نقش دارند. از مهمترین کف سازها میتوان به متیل ایزوبوتیل کربونیل اشاره کرد که با نام تجاری MIBC در بشکه های 185 کیلویی ارایه می گردد. لطفا جهت خرید کف ساز (MIBC) یا استعلام قیمت ، تماس بگیرید:

توضیحات

امروزه در صنایع آلیاژی، عیار کنسانتره های معدنی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. بیش از 90% از سولفید فلزات پایه به روش فلوتاسیون پرعیار می شوند. فلوتاسیون یک روش بسیار شناخته شده می باشد، که کارایی مطلوب آن، مستلزم انتخاب واکنشگرهای شیمیایی مناسب در فرایند می باشد. به طور کلی در فرایند فلوتاسیون از دو واکنشگر شیمیایی (کلکتورها و کف سازها) استفاده می شود، که در ذیل به بررسی مکانیسم عملکرد آنها می پردازیم.

کف ساز چیست؟

شکل زیر فرآیند فلوتاسیون را نشان می دهد:

کفساز MIBC

در فرایند فلوتاسیون حباب های ایجاد شده توسط هوای ورودی فقط می توانند به کانی هایی بچسبند که تا اندازه ای آب گریز (هیدروفوبیک) باشند، برای آب گریز کردن ذرات باید از کلکتورها استفاده کنیم.

کف سازها دارای یک سر قطبی و یک سر غیر قطبی می باشند. سر قطبی کف ساز با آب ترکیب شده و سر غیرقطبی به حباب هوا متصل می شود. در نتیجه دور حباب های هوا با مولکول های کفساز احاطه شده، کشش سطحی بین مولکول آب و هوا کاهش می یابد و حباب ها پایدار می شوند.

بیشتر بخوانید: کلکتور
4.6/5 - (5 امتیاز)