سولفات مس در سایز و اندازه های مختلف به عنوان یکی از پرکاربردترین نمک های مس می باشد که کاربردهای مختلفی در صنایع مختلف به خصوص در صنایع کشاورزی به عنوان یک ماده قارچ کش دارد. تولید سولفات مس به روش های مختلفی می باشد که به طور کلی از واکنش موادی همچون سولفوریک اسید با ترکیبات مختلف مس به دست می آید.

مطالب مرتبط:

روش های تولید سولفات مس

سولفات مس به روش های مختلفی تولید می شود که برخی از این روش ها عبارت است از:

  1. یکی از روش های تولید این محصول از ترکیب و واکنش دو ماده اکسید مس با اسید سولفوریک است.
  2. روش بعد واکنش موادی چون کربنات مس و اسید سولفوریک است.
  3. از واکنش و ترکیب دو ماده سدیم هیدروسولفیت و مس فلزی، سولفات مس تولید می شود.
  4. از واکنش فلز مس با مخلوطی از اسید سولفوریک و اسید نیتریک سولفات مس به دست می آید.
  5. همچنین روش دیگر از ترکیب فلز مس با اسید سولفوریک و آب اکسیژنه است.
  6. روش بعدی از واکنش و ترکیب موادی مثل فلز مس با اسید سولفوریک در مجاورت با هوای گرم است.
  7. یکی دیگر از روش های تولید سولفات مس از طریق حرارت دادن ترکیبی از مس و گوگرد و تولید سولفید مس است و بعد از این مرحله سولفید مس برای تولید اکسید مس حرارت داده می شود و بعد از آن در مرحله آخر از ترکیب اکسید مس به دست آمده با اسید سولفوریک سولفات مس به دست می آید.
  8. روش دیگر تولید این محصول با استفاده از حرارت دادن سنگ معدن سولفید مس است که با این روش اکسید مس تولید می شود و از ترکیب اکسید مس با محلولی از اسید سولفوریک به سولفات مس تبدیل می شود.

تولید سولفات مس

فرآیند تولید صنعتی سولفات مس

برخی از روش هایی که به آن در بالا اشاره شد فقط در آزمایشگاه قابل تولید می باشند و برای تولید صنعتی این ماده به روش های گفته شده هزینه زیادی را باید صرف کرد پس تولید آن برای استفاده در صنعت با این روش ها توجیه فنی و اقتصادی ندارد.

در تولید صنعتی این محصول فلز مس به عنوان یک ماده خام اولیه مورد استفاده قرار می گیرد. یعنی در صورت وجود معدن از سنگ معادن مس برای تولید سولفات مس استفاده می شود در غیر این صورت یعنی در کشور هایی که از داشتن معادن سنگ مس محروم هستند از قراضه ها و ضایعات مس برای تولید این ماده استفاده می کنند.

به این صورت که تمامی ضایعات مس جدا شده و تصفیه می شود و بعد از این مرحله بعد از ذوب کردن مس، فلز خالص آن در درون آب ریخته می شود تا دانه های متخلخل مس به نام شات که کروی شکل می باشد تولید شود. این ماده تولید شده با محلول اسید سولفوریک ترکیب شده و در مجاورت هوا سولفات مس تولید می شود. تولید صنعتی این ماده از دو طریق واکنش بین سولفوریک اسید رقیق و اکسید مس و یا از واکنش بین مس و اسید سولفوریک گرم به وجود می آید.

در تولید سولفات مس به روش و با استفاده از ضایعات و قراضه های مس جریان هوا از پایین به آن دمیده می شود و محلولی از سولفوریک اسید بر روی این قراضه های مس پاشیده می شود. بنابراین از ترکیب مس، اکسیژن و اسید سولفوریک، سولفات مس و آب به دست می آید.

بلافاصله بعد از این که ترکیبات مورد نظر به غلظت کافی می رسد دوباره ضایعات باقی مانده جدا و فیلتر می شود و برای به دست آوردن کریستال سولفات مس بر روی این محصول فرآیند تبخیر صورت می گیرد. در صورتی که کریستال به وجود آمده دارای ضایعات باشد بار دیگر برای جداسازی آن روند و عملیات فیلتر کردن صورت می گیرد.

4/5 - (5 امتیاز)